Prehľad o organizácii
CONSU, k. s. „v likvidácii“
Michalská 9, 811 03 Bratislava
48183326
2120106494
Nemá
nezistený
27.05.2015
17.06.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-5,23 tis. €
-115,6 %
2019/2018
N/A
-0,19
-277,7 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk CONSU, k. s. „v likvidácii“


2015
2016
2017
2018
2019
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby CONSU, k. s. „v likvidácii“


2015
2016
2017
2018
2019
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením CONSU, k. s. „v likvidácii“


2015
2016
2017
2018
2019
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA CONSU, k. s. „v likvidácii“


2015
2016
2017
2018
2019
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CONSU, k. s. „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CONSU, k. s. „v likvidácii“


Likvidátor CONSU, k. s. „v likvidácii“


Komplementár CONSU, k. s. „v likvidácii“


Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba CONSU, k. s. „v likvidácii“


Komanditista CONSU, k. s. „v likvidácii“


Komplementár CONSU, k. s. „v likvidácii“


Predmet činnosti CONSU, k. s. „v likvidácii“


Kataster CONSU, k. s. „v likvidácii“


Skrátené výkazy CONSU, k. s. „v likvidácii“