Prehľad o organizácii
Tist - Thermal Insulation Sakač Team s.r.o.
Štúrova 72, 949 01 Nitra
48183334
2120101137
Nemá
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39043/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Tist - Thermal Insulation Sakač Team s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tist - Thermal Insulation Sakač Team s.r.o.


Konateľ Tist - Thermal Insulation Sakač Team s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Tist - Thermal Insulation Sakač Team s.r.o.


Predmet činnosti Tist - Thermal Insulation Sakač Team s.r.o.


Kataster Tist - Thermal Insulation Sakač Team s.r.o.


Skrátené výkazy Tist - Thermal Insulation Sakač Team s.r.o.