Prehľad o organizácii
RT ReinforcementTechnology s.r.o.
Kláštorská 9, 821 05 Bratislava
48183351
2120109321
SK2120109321
nezistený
07.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105592/B
-6,01 tis. €
-496,9 %
2023/2022
N/A
-1,98
-461,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk RT ReinforcementTechnology s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby RT ReinforcementTechnology s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,17
-6,05
n/a
0,15

Zisk pred zdanením RT ReinforcementTechnology s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA RT ReinforcementTechnology s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RT ReinforcementTechnology s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RT ReinforcementTechnology s.r.o.


Konateľ RT ReinforcementTechnology s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RT ReinforcementTechnology s.r.o.


Prokurista RT ReinforcementTechnology s.r.o.


Predmet činnosti RT ReinforcementTechnology s.r.o.


Kataster RT ReinforcementTechnology s.r.o.


Skrátené výkazy RT ReinforcementTechnology s.r.o.