Prehľad o organizácii
Selfhunt s. r. o.
Medená 5, 811 02 Bratislava
48183407
2120078323
Nemá
nezistený
05.06.2015
09.07.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
676 €
47,7 tis. €
0,11
N/A
N/A

Zisk Selfhunt s. r. o.


2015
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Tržby Selfhunt s. r. o.


2015
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1,14
0,91
0
11,4

Zisk pred zdanením Selfhunt s. r. o.


2015
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Selfhunt s. r. o.


2015
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Selfhunt s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Selfhunt s. r. o.


Konateľ Selfhunt s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Selfhunt s. r. o.


Predmet činnosti Selfhunt s. r. o.


Kataster Selfhunt s. r. o.


Skrátené výkazy Selfhunt s. r. o.