Prehľad o organizácii
STK SENICA s.r.o.
Priemyselná 278, 905 01 Senica
48183415
2120101676
SK2120101676
5-9 zamestnancov
28.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35935/T
-31,1 tis. €
-16,4 %
2022/2021
210 tis. €
-0,2 %
2022/2021
-0,16
-38,2 %
2022/2021
6,5 tis. €
250 %
2022/2021
N/A

Zisk STK SENICA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby STK SENICA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
0,36
0,3
0,15
0,27

Zisk pred zdanením STK SENICA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA STK SENICA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod STK SENICA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STK SENICA s.r.o.


Konateľ STK SENICA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STK SENICA s.r.o.


Predmet činnosti STK SENICA s.r.o.


Kataster STK SENICA s.r.o.


Skrátené výkazy STK SENICA s.r.o.