Prehľad o organizácii
SolidCare, s.r.o.
Mateja Bela 8765/22, 010 15 Žilina
48183431
2120087013
Nemá
2 zamestnanci
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63956/L
28,2 tis. €
-22,3 %
2023/2022
149 tis. €
-6,4 %
2023/2022
0,11
-30,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SolidCare, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby SolidCare, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
48,22
0,97
0,57
32,5

Zisk pred zdanením SolidCare, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk

EBITDA SolidCare, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SolidCare, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SolidCare, s.r.o.


Konateľ SolidCare, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SolidCare, s.r.o.


Predmet činnosti SolidCare, s.r.o.


Kataster SolidCare, s.r.o.


Skrátené výkazy SolidCare, s.r.o.