Prehľad o organizácii
MATUSHIN s.r.o.
Zimná 1115/23, 093 03 Vranov nad Topľou
48183482
2120083834
Nemá
nezistený
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31561/P
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MATUSHIN s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Tržby MATUSHIN s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením MATUSHIN s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA MATUSHIN s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
-250 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MATUSHIN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MATUSHIN s.r.o.


Konateľ MATUSHIN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MATUSHIN s.r.o.


Predmet činnosti MATUSHIN s.r.o.


Kataster MATUSHIN s.r.o.


Skrátené výkazy MATUSHIN s.r.o.