Prehľad o organizácii
FORKSOFT consulting, s. r. o.
Berlínska 1679/6, 010 08 Žilina
48183512
2120086595
Nemá
2 zamestnanci
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63952/L
5,67 tis. €
-8,9 %
2022/2021
28,3 tis. €
-17,5 %
2022/2021
0,13
-16,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FORKSOFT consulting, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby FORKSOFT consulting, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
transparex.sk
8,02
0,94
n/a
18,1

Zisk pred zdanením FORKSOFT consulting, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA FORKSOFT consulting, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FORKSOFT consulting, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FORKSOFT consulting, s. r. o.


Konateľ FORKSOFT consulting, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FORKSOFT consulting, s. r. o.


Predmet činnosti FORKSOFT consulting, s. r. o.


Kataster FORKSOFT consulting, s. r. o.


Skrátené výkazy FORKSOFT consulting, s. r. o.