Prehľad o organizácii
MIZDE TRANS s. r. o.
Bitarová 133, 010 04 Žilina
48183521
2120078631
SK2120078631
nezistený
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63863/L
-3,86 tis. €
-1 315 %
2023/2022
N/A
-0,12
-1 570,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MIZDE TRANS s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MIZDE TRANS s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
3,25
0,92
n/a
11,92

Zisk pred zdanením MIZDE TRANS s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MIZDE TRANS s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MIZDE TRANS s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIZDE TRANS s. r. o.


Konateľ MIZDE TRANS s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIZDE TRANS s. r. o.


Predmet činnosti MIZDE TRANS s. r. o.


Kataster MIZDE TRANS s. r. o.


Skrátené výkazy MIZDE TRANS s. r. o.