Prehľad o organizácii
INOVUM, s.r.o.
Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno
48183539
2120079687
SK2120079687
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 52138/N
-4,49 tis. €
64,1 %
2022/2021
N/A
-0,03
64 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk INOVUM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby INOVUM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
-37,95
-1,42
n/a
0,32

Zisk pred zdanením INOVUM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA INOVUM, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod INOVUM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INOVUM, s.r.o.


Konateľ INOVUM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INOVUM, s.r.o.


Predmet činnosti INOVUM, s.r.o.


Kataster INOVUM, s.r.o.


Skrátené výkazy INOVUM, s.r.o.