Prehľad o organizácii
KLIMATEX, organizačná zložka
Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina
48183661
Nemá
nezistený
05.06.2015
06.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod KLIMATEX, organizačná zložka


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KLIMATEX, organizačná zložka


Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) KLIMATEX, organizačná zložka


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby KLIMATEX, organizačná zložka


Zriaďovateľ ZO KLIMATEX, organizačná zložka


Predmet činnosti KLIMATEX, organizačná zložka


Kataster KLIMATEX, organizačná zložka


Skrátené výkazy KLIMATEX, organizačná zložka