Prehľad o organizácii
DDD TRANS, s. r. o.
Nábrežná 4720/20, 940 01 Nové Zámky
48183679
2120086903
SK2120086903
1 zamestnanec
23.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39065/N
30 tis. €
-9,2 %
2022/2021
398 tis. €
8,4 %
2022/2021
0,06
-41,6 %
2022/2021
2,36 tis. €
N/A

Zisk DDD TRANS, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby DDD TRANS, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
28,41
0,26
0,22
1,57

Zisk pred zdanením DDD TRANS, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA DDD TRANS, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DDD TRANS, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DDD TRANS, s. r. o.


Konateľ DDD TRANS, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DDD TRANS, s. r. o.


Predmet činnosti DDD TRANS, s. r. o.


Kataster DDD TRANS, s. r. o.


Skrátené výkazy DDD TRANS, s. r. o.