Prehľad o organizácii
Hockey Zone s. r. o.
Ulica sv. Huberta 4705/25, 949 01 Nitra
48183717
2120081975
SK2120081975
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39017/N
4,8 tis. €
257 %
2023/2022
40,1 tis. €
7,1 %
2023/2022
0,12
213,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Hockey Zone s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Hockey Zone s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
5,32
0,65
0
2,87

Zisk pred zdanením Hockey Zone s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Hockey Zone s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Hockey Zone s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hockey Zone s. r. o.


Konateľ Hockey Zone s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Hockey Zone s. r. o.


Predmet činnosti Hockey Zone s. r. o.


Kataster Hockey Zone s. r. o.


Skrátené výkazy Hockey Zone s. r. o.