Prehľad o organizácii
DOPO stav SK s.r.o.
SNP 2509/22, 066 01 Humenné
48183890
2120078455
Nemá
1 zamestnanec
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31580/P
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk DOPO stav SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby DOPO stav SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením DOPO stav SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA DOPO stav SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DOPO stav SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOPO stav SK s.r.o.


Konateľ DOPO stav SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOPO stav SK s.r.o.


Predmet činnosti DOPO stav SK s.r.o.


Kataster DOPO stav SK s.r.o.


Skrátené výkazy DOPO stav SK s.r.o.