Prehľad o organizácii
LASER TAG s. r. o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
48183903
2120075573
SK2120075573
3-4 zamestnanci
30.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63855/L
-61,4 tis. €
-5 985,7 %
2022/2021
44,2 tis. €
7,7 %
2022/2021
-0,93
-7 622,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LASER TAG s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby LASER TAG s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
65 tis. €
60 tis. €
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
1,97
0,15
0,35
0,37

Zisk pred zdanením LASER TAG s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA LASER TAG s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LASER TAG s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LASER TAG s. r. o.


Konateľ LASER TAG s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LASER TAG s. r. o.


Predmet činnosti LASER TAG s. r. o.


Kataster LASER TAG s. r. o.


Skrátené výkazy LASER TAG s. r. o.