Prehľad o organizácii
Biotrade Solutions s.r.o.
Nová Stráž - Hlavná 30, 945 04 Komárno
48183911
2120098783
Nemá
nezistený
17.07.2015
17.01.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
0 %
2017/2016
N/A
-0,1
0 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk Biotrade Solutions s.r.o.


2015
2016
2017
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby Biotrade Solutions s.r.o.


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,81
0,81
n/a
5,21

Zisk pred zdanením Biotrade Solutions s.r.o.


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Biotrade Solutions s.r.o.


2015
2016
2017
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Biotrade Solutions s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Biotrade Solutions s.r.o.


Konateľ Biotrade Solutions s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Biotrade Solutions s.r.o.


Predmet činnosti Biotrade Solutions s.r.o.


Kataster Biotrade Solutions s.r.o.


Skrátené výkazy Biotrade Solutions s.r.o.