Prehľad o organizácii
Stage production s.r.o.
Gorkého 12, 811 01 Bratislava
48183954
2120083042
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 135883/B
14,6 tis. €
-49,8 %
2018/2017
2,43 mil. €
38,9 %
2018/2017
0,02
-87,3 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk Stage production s.r.o.


2015
2016
2017
2018
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Stage production s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,09
0,17
1,1

Zisk pred zdanením Stage production s.r.o.


2015
2016
2017
2018
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Stage production s.r.o.


2015
2016
2017
2018
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Stage production s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stage production s.r.o.


Konateľ Stage production s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Stage production s.r.o.


Predmet činnosti Stage production s.r.o.


Kataster Stage production s.r.o.


Skrátené výkazy Stage production s.r.o.