Prehľad o organizácii
Toronto Media s.r.o
Hlavná 30, 945 04 Komárno-Nová Stráž
48183962
2120116713
SK2120116713
nezistený
27.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39357/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Toronto Media s.r.o


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Toronto Media s.r.o


Konateľ Toronto Media s.r.o


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Toronto Media s.r.o


Predmet činnosti Toronto Media s.r.o


Kataster Toronto Media s.r.o


Skrátené výkazy Toronto Media s.r.o