Prehľad o organizácii
ESIT, s.r.o.
Kpt. Nálepku 5, 974 04 Banská Bystrica
48183971
2120103227
SK2120103227
5-9 zamestnancov
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28220/S
812 €
-69,4 %
2022/2021
1,14 mil. €
3,7 %
2022/2021
0
-73,2 %
2022/2021
1,37 tis. €
N/A

Zisk ESIT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby ESIT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
36,59
0,35
0,14
2,3

Zisk pred zdanením ESIT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA ESIT, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ESIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ESIT, s.r.o.


Konateľ ESIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ESIT, s.r.o.


Predmet činnosti ESIT, s.r.o.


Kataster ESIT, s.r.o.


Skrátené výkazy ESIT, s.r.o.