Prehľad o organizácii
Green-Mill s.r.o.
Nová Stráž- Hlavná 30, 945 04 Komárno
48184021
2120087101
SK2120087101
nezistený
24.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39068/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Green-Mill s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby Green-Mill s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Green-Mill s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Green-Mill s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Green-Mill s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Green-Mill s.r.o.


Konateľ Green-Mill s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Green-Mill s.r.o.


Predmet činnosti Green-Mill s.r.o.


Kataster Green-Mill s.r.o.


Skrátené výkazy Green-Mill s.r.o.