Prehľad o organizácii
New Genetics Production s.r.o.
Hlavná 30, 945 04 Komárno-Nová Stráž
48184080
2120112401
SK2120112401
nezistený
19.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39315/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod New Genetics Production s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie New Genetics Production s.r.o.


Konateľ New Genetics Production s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. New Genetics Production s.r.o.


Predmet činnosti New Genetics Production s.r.o.


Kataster New Genetics Production s.r.o.


Skrátené výkazy New Genetics Production s.r.o.