Prehľad o organizácii
Spoky s. r. o.
Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky
48184136
2120080457
Nemá
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 54701/N
-76,8 tis. €
1,1 %
2019/2018
111 tis. €
100,6 %
2019/2018
-3,5
-168 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk Spoky s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby Spoky s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
-11,53
-10,51
0,05
0,02

Zisk pred zdanením Spoky s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA Spoky s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Spoky s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spoky s. r. o.


Konateľ Spoky s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Spoky s. r. o.


Predmet činnosti Spoky s. r. o.


Kataster Spoky s. r. o.


Skrátené výkazy Spoky s. r. o.