Prehľad o organizácii
DKL PLUS s.r.o.
Okrová 17, 010 03 Žilina
48184152
2120077333
SK2120077333
1 zamestnanec
02.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63867/L
7,19 tis. €
-19,5 %
2022/2021
41,7 tis. €
30 %
2022/2021
0,23
-41,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DKL PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby DKL PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
5,6
0,89
0,08
9,09

Zisk pred zdanením DKL PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA DKL PLUS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DKL PLUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DKL PLUS s.r.o.


Konateľ DKL PLUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DKL PLUS s.r.o.


Predmet činnosti DKL PLUS s.r.o.


Kataster DKL PLUS s.r.o.


Skrátené výkazy DKL PLUS s.r.o.