Prehľad o organizácii
BAI HUI, s.r.o.
Vyšná Úvrať 533/2, 040 14 Košice
48184268
2120077960
SK2120077960
1 zamestnanec
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37442/V
-7,26 tis. €
-1 451,4 %
2023/2022
67,1 tis. €
-25,8 %
2023/2022
-0,05
-1 403 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk BAI HUI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby BAI HUI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
14,84
0,47
n/a
25,4

Zisk pred zdanením BAI HUI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA BAI HUI, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BAI HUI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BAI HUI, s.r.o.


Konateľ BAI HUI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BAI HUI, s.r.o.


Predmet činnosti BAI HUI, s.r.o.


Kataster BAI HUI, s.r.o.


Skrátené výkazy BAI HUI, s.r.o.