Prehľad o organizácii
Gavitex s. r. o.
Sibírska 1620/62, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
48184292
2120085660
SK2120085660
3-4 zamestnanci
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104664/B
-36,3 tis. €
-169,6 %
2022/2021
198 tis. €
8,1 %
2022/2021
-0,42
-165,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Gavitex s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Gavitex s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
7,45
0,44
0,06
3,4

Zisk pred zdanením Gavitex s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Gavitex s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Gavitex s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gavitex s. r. o.


Konateľ Gavitex s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Gavitex s. r. o.


Predmet činnosti Gavitex s. r. o.


Kataster Gavitex s. r. o.


Skrátené výkazy Gavitex s. r. o.