Prehľad o organizácii
SAMIRAMISS s.r.o.
Kríková 4/A, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
48184314
2120110509
Nemá
nezistený
10.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105149/B
167 €
152,2 %
2023/2022
N/A
5,57
176,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SAMIRAMISS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby SAMIRAMISS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
0
0,23
n/a
n/a

Zisk pred zdanením SAMIRAMISS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SAMIRAMISS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SAMIRAMISS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SAMIRAMISS s.r.o.


Konateľ SAMIRAMISS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SAMIRAMISS s.r.o.


Predmet činnosti SAMIRAMISS s.r.o.


Kataster SAMIRAMISS s.r.o.


Skrátené výkazy SAMIRAMISS s.r.o.