Prehľad o organizácii
AWEEZED s. r. o. v likvidácii
Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
48184403
2120086793
Nemá
nezistený
20.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104732/B
13,8 tis. €
187,7 %
2018/2017
32,9 tis. €
882,1 %
2018/2017
0,24
128,1 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk AWEEZED s. r. o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby AWEEZED s. r. o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,55
0,13
0,93
1,28

Zisk pred zdanením AWEEZED s. r. o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA AWEEZED s. r. o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AWEEZED s. r. o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AWEEZED s. r. o. v likvidácii


Konateľ AWEEZED s. r. o. v likvidácii


Likvidátor AWEEZED s. r. o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AWEEZED s. r. o. v likvidácii


Predmet činnosti AWEEZED s. r. o. v likvidácii


Kataster AWEEZED s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy AWEEZED s. r. o. v likvidácii