Prehľad o organizácii
American Adventure s.r.o.
A. Sládkoviča 3350/2, 038 61 Vrútky
48184462
2120082404
Nemá
nezistený
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 69715/L
337 €
120 %
2022/2021
5,22 tis. €
87 %
2022/2021
0,04
119,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk American Adventure s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby American Adventure s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,46
0,96
n/a
25,37

Zisk pred zdanením American Adventure s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA American Adventure s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod American Adventure s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie American Adventure s.r.o.


Konateľ American Adventure s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. American Adventure s.r.o.


Predmet činnosti American Adventure s.r.o.


Kataster American Adventure s.r.o.


Skrátené výkazy American Adventure s.r.o.