Prehľad o organizácii
Moloko Ventures s.r.o.
Pod Kalváriou 9, 048 01 Rožňava
48184501
2120083768
SK2120083768
nezistený
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37443/V
13,7 tis. €
-68,3 %
2023/2022
37 tis. €
-64,7 %
2023/2022
0,07
-69,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Moloko Ventures s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Moloko Ventures s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1
1
0,25
310,87

Zisk pred zdanením Moloko Ventures s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Moloko Ventures s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Moloko Ventures s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Moloko Ventures s.r.o.


Konateľ Moloko Ventures s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Moloko Ventures s.r.o.


Predmet činnosti Moloko Ventures s.r.o.


Kataster Moloko Ventures s.r.o.


Skrátené výkazy Moloko Ventures s.r.o.