Prehľad o organizácii
Circle of Life s. r. o.
925 03 Horné Saliby
48184543
2120090412
Nemá
nezistený
27.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36059/T
-276 €
2,41 tis. €
-0,06
N/A
N/A

Zisk Circle of Life s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
-200 €
-400 €
transparex.sk

Tržby Circle of Life s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
0,94
1
n/a
278,88

Zisk pred zdanením Circle of Life s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA Circle of Life s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Circle of Life s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Circle of Life s. r. o.


Konateľ Circle of Life s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Circle of Life s. r. o.


Predmet činnosti Circle of Life s. r. o.


Kataster Circle of Life s. r. o.


Skrátené výkazy Circle of Life s. r. o.