Prehľad o organizácii
Zincum s. r. o.
Klincová 37, 821 08 Bratislava
48184560
Nemá
nezistený
10.06.2015
28.02.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Zincum s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zincum s. r. o.


Konateľ Zincum s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zincum s. r. o.


Predmet činnosti Zincum s. r. o.


Kataster Zincum s. r. o.


Skrátené výkazy Zincum s. r. o.