Prehľad o organizácii
MARISHA, s. r. o.
Šancová 4007/48, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
48184594
2120082437
Nemá
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104516/B
-805 €
0 %
2023/2022
N/A
-0,01
-1,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MARISHA, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MARISHA, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
11,38
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením MARISHA, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MARISHA, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MARISHA, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARISHA, s. r. o.


Konateľ MARISHA, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MARISHA, s. r. o.


Predmet činnosti MARISHA, s. r. o.


Kataster MARISHA, s. r. o.


Skrátené výkazy MARISHA, s. r. o.