Prehľad o organizácii
Moonde Slovakia s.r.o.
Klincová 37, 821 08 Bratislava
48184675
2120088619
Nemá
nezistený
18.06.2015
11.12.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
124 €
780 €
0,03
N/A
N/A

Zisk Moonde Slovakia s.r.o.


2015
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk

Tržby Moonde Slovakia s.r.o.


2015
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
0,98
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Moonde Slovakia s.r.o.


2015
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Moonde Slovakia s.r.o.


2015
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Moonde Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Moonde Slovakia s.r.o.


Konateľ Moonde Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Moonde Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti Moonde Slovakia s.r.o.


Kataster Moonde Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy Moonde Slovakia s.r.o.