Prehľad o organizácii
Erbium s.r.o.
Konventná 7, 811 03 Bratislava
48184683
2120087937
Nemá
nezistený
10.06.2015
10.07.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
1,4 tis. €
-25,5 %
2016/2015
49,9 tis. €
0 %
2016/2015
0,17
-38,1 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk Erbium s.r.o.


2015
2016
1,9 tis. €
1,8 tis. €
1,7 tis. €
1,6 tis. €
1,5 tis. €
1,4 tis. €
transparex.sk

Tržby Erbium s.r.o.


2015
2016
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Erbium s.r.o.


2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Erbium s.r.o.


2015
2016
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Erbium s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Erbium s.r.o.


Konateľ Erbium s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Erbium s.r.o.


Predmet činnosti Erbium s.r.o.


Kataster Erbium s.r.o.


Skrátené výkazy Erbium s.r.o.