Prehľad o organizácii
mormys s.r.o.
Družby 5, 974 04 Banská Bystrica
48184705
2120092348
SK2120092348
1 zamestnanec
04.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28303/S
4,88 tis. €
6 056,1 %
2022/2021
54,6 tis. €
-35,4 %
2022/2021
0,2
5 296 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk mormys s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby mormys s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
1
0,2
n/a
1,22

Zisk pred zdanením mormys s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA mormys s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod mormys s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie mormys s.r.o.


Konateľ mormys s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. mormys s.r.o.


Predmet činnosti mormys s.r.o.


Kataster mormys s.r.o.


Skrátené výkazy mormys s.r.o.