Prehľad o organizácii
Blackhawk Security s.r.o.
Hrušková 3776/11, 932 01 Veľký Meder
48184713
2120080611
Nemá
1 zamestnanec
30.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35945/T
N/A
N/A
N/A
1,73 tis. €
N/A

Zisk Blackhawk Security s.r.o.


2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Blackhawk Security s.r.o.


2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Blackhawk Security s.r.o.


2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Blackhawk Security s.r.o.


2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Blackhawk Security s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Blackhawk Security s.r.o.


Konateľ Blackhawk Security s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Blackhawk Security s.r.o.


Predmet činnosti Blackhawk Security s.r.o.


Kataster Blackhawk Security s.r.o.


Skrátené výkazy Blackhawk Security s.r.o.