Prehľad o organizácii
JUCEKO s.r.o.
Andreja Mráza 3160/8, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
48184730
2120085847
Nemá
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104542/B
3,8 tis. €
467,9 %
2022/2021
4,8 tis. €
82,7 %
2022/2021
0,84
150,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk JUCEKO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby JUCEKO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,98
0,09
47,98

Zisk pred zdanením JUCEKO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA JUCEKO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JUCEKO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JUCEKO s.r.o.


Konateľ JUCEKO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JUCEKO s.r.o.


Predmet činnosti JUCEKO s.r.o.


Kataster JUCEKO s.r.o.


Skrátené výkazy JUCEKO s.r.o.