Prehľad o organizácii
ESPANIA, s.r.o.
Brezová 2247/46, 955 01 Topoľčany
48184748
2120081271
Nemá
1 zamestnanec
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38986/N
1,6 tis. €
-54,8 %
2022/2021
27,4 tis. €
49,9 %
2022/2021
0,09
-63,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ESPANIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby ESPANIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
2,51
0,67
0,28
3,04

Zisk pred zdanením ESPANIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA ESPANIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ESPANIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ESPANIA, s.r.o.


Konateľ ESPANIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ESPANIA, s.r.o.


Predmet činnosti ESPANIA, s.r.o.


Kataster ESPANIA, s.r.o.


Skrátené výkazy ESPANIA, s.r.o.