Prehľad o organizácii
GOLDISH s. r. o.
Vansovej 4, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
48184756
2120109992
SK2120109992
1 zamestnanec
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104620/B
179 €
-98 %
2022/2021
15,7 tis. €
102,1 %
2022/2021
0,02
-96,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk GOLDISH s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby GOLDISH s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
-0
-0
n/a
0,49

Zisk pred zdanením GOLDISH s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA GOLDISH s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GOLDISH s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GOLDISH s. r. o.


Konateľ GOLDISH s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GOLDISH s. r. o.


Predmet činnosti GOLDISH s. r. o.


Kataster GOLDISH s. r. o.


Skrátené výkazy GOLDISH s. r. o.