Prehľad o organizácii
ZIPPA PN, s. r. o.
Obchodná 2601/4, 921 01 Piešťany
48184799
2120084824
SK2120084824
20-24 zamestnancov
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35999/T
-3,99 tis. €
36,3 %
2022/2021
3,9 tis. €
-27,8 %
2022/2021
-1,02
-11,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ZIPPA PN, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ZIPPA PN, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,47
0,59
n/a
2,45

Zisk pred zdanením ZIPPA PN, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ZIPPA PN, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ZIPPA PN, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZIPPA PN, s. r. o.


Konateľ ZIPPA PN, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZIPPA PN, s. r. o.


Predmet činnosti ZIPPA PN, s. r. o.


Kataster ZIPPA PN, s. r. o.


Skrátené výkazy ZIPPA PN, s. r. o.