Prehľad o organizácii
Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.
Žerotínova bašta 2821/2, 940 02 Nové Zámky
48184977
2120072779
SK2120072779
nezistený
27.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38925/N
-16,3 tis. €
-43,2 %
2022/2021
15,9 tis. €
-17,1 %
2022/2021
-0,54
-23,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-2,55
-0,42
0,25
0,28

Zisk pred zdanením Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.


Konateľ Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.


Predmet činnosti Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.


Kataster Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.


Skrátené výkazy Jazyková škola ÚSPECH s.r.o.