Prehľad o organizácii
MOGRA s.r.o.
Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou
48184993
2120085715
Nemá
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31593/P
-1,35 tis. €
-883,9 %
2023/2022
N/A
-0,04
-925,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MOGRA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby MOGRA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,9
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením MOGRA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA MOGRA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MOGRA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MOGRA s.r.o.


Konateľ MOGRA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MOGRA s.r.o.


Predmet činnosti MOGRA s.r.o.


Kataster MOGRA s.r.o.


Skrátené výkazy MOGRA s.r.o.