Prehľad o organizácii
Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
48185019
2120082063
Nemá
2 zamestnanci
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31752/R
35,6 tis. €
62,8 %
2023/2022
117 tis. €
15,4 %
2023/2022
0,5
70,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
transparex.sk
12,34
0,86
0,07
7,23

Zisk pred zdanením Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.


Konateľ Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.


Predmet činnosti Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.


Kataster Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.


Skrátené výkazy Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s. r. o.