Prehľad o organizácii
Jade Dent zubná technika s. r. o.
Hviezdna ul. 2347/18, 945 05 Komárno
48185043
2120083460
SK2120083460
2 zamestnanci
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39005/N
-3,71 tis. €
-341,9 %
2023/2022
60,3 tis. €
0,2 %
2023/2022
-0,17
-530,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Jade Dent zubná technika s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby Jade Dent zubná technika s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
0,01
0
0,08
0,8

Zisk pred zdanením Jade Dent zubná technika s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA Jade Dent zubná technika s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Jade Dent zubná technika s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jade Dent zubná technika s. r. o.


Konateľ Jade Dent zubná technika s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Jade Dent zubná technika s. r. o.


Predmet činnosti Jade Dent zubná technika s. r. o.


Kataster Jade Dent zubná technika s. r. o.


Skrátené výkazy Jade Dent zubná technika s. r. o.