Prehľad o organizácii
PAV-tax, s.r.o.
Fraňa Kráľa 2494/9, 052 01 Spišská Nová Ves
48185124
2120092051
Nemá
nezistený
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37504/V
2,75 tis. €
-11 %
2023/2022
14,7 tis. €
5,2 %
2023/2022
0,08
-18,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PAV-tax, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PAV-tax, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
18 tis. €
17 tis. €
16 tis. €
15 tis. €
14 tis. €
13 tis. €
transparex.sk
1,37
0,73
0,13
41,91

Zisk pred zdanením PAV-tax, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PAV-tax, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PAV-tax, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PAV-tax, s.r.o.


Konateľ PAV-tax, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PAV-tax, s.r.o.


Predmet činnosti PAV-tax, s.r.o.


Kataster PAV-tax, s.r.o.


Skrátené výkazy PAV-tax, s.r.o.