Prehľad o organizácii
TMR SK s.r.o.
Mieru 18, 073 01 Sobrance
48185159
2120082492
Nemá
1 zamestnanec
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37485/V
-10,7 tis. €
-14 991,5 %
2022/2021
N/A
-2,11
-25 455,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TMR SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby TMR SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,42
-0,42
n/a
0,71

Zisk pred zdanením TMR SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA TMR SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TMR SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TMR SK s.r.o.


Konateľ TMR SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TMR SK s.r.o.


Predmet činnosti TMR SK s.r.o.


Kataster TMR SK s.r.o.


Skrátené výkazy TMR SK s.r.o.