Prehľad o organizácii
Quantum Management, a. s.
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
48185167
2120084483
SK2120084483
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 6158/B
53 tis. €
-34,1 %
2022/2021
259 tis. €
-18,2 %
2022/2021
0,08
-54,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Quantum Management, a. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Quantum Management, a. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,42
0,54
1,99

Zisk pred zdanením Quantum Management, a. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Quantum Management, a. s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Quantum Management, a. s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Quantum Management, a. s.


Predstavenstvo Quantum Management, a. s.


Člen dozorného orgánu Quantum Management, a. s.


Predmet činnosti Quantum Management, a. s.


Kataster Quantum Management, a. s.


Skrátené výkazy Quantum Management, a. s.