Prehľad o organizácii
RHOM s.r.o.
925 26 Reca
48185191
2120081920
Nemá
nezistený
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104462/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk RHOM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby RHOM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
9,49
0,81
n/a
2 549,96

Zisk pred zdanením RHOM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA RHOM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RHOM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RHOM s.r.o.


Konateľ RHOM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RHOM s.r.o.


Predmet činnosti RHOM s.r.o.


Kataster RHOM s.r.o.


Skrátené výkazy RHOM s.r.o.