Prehľad o organizácii
Zemstav Plus s.r.o.
956 53 Krásna Ves
48185205
2120087321
Nemá
nezistený
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31769/R
-1,57 tis. €
8,1 %
2018/2017
13,8 tis. €
2,4 %
2018/2017
-0,12
2 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk Zemstav Plus s.r.o.


2015
2016
2017
2018
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby Zemstav Plus s.r.o.


2015
2016
2017
2018
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
transparex.sk
2,31
0,85
0,22
4,71

Zisk pred zdanením Zemstav Plus s.r.o.


2015
2016
2017
2018
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Zemstav Plus s.r.o.


2015
2016
2017
2018
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Zemstav Plus s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zemstav Plus s.r.o.


Konateľ Zemstav Plus s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zemstav Plus s.r.o.


Predmet činnosti Zemstav Plus s.r.o.


Kataster Zemstav Plus s.r.o.


Skrátené výkazy Zemstav Plus s.r.o.