Prehľad o organizácii
Bor-and, s.r.o.
Učiteľská 37, 821 06 Bratislava
48185256
2120078730
Nemá
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104479/B
-746 €
-443,8 %
2022/2021
359 tis. €
-6,6 %
2022/2021
-0
-497,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Bor-and, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Bor-and, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
11,39
0,23
0,23
2,4

Zisk pred zdanením Bor-and, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Bor-and, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Bor-and, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bor-and, s.r.o.


Konateľ Bor-and, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Bor-and, s.r.o.


Predmet činnosti Bor-and, s.r.o.


Kataster Bor-and, s.r.o.


Skrátené výkazy Bor-and, s.r.o.